Klachtenprocedure

Klachtenregeling IMPACT Personal Training Club
Heeft u een klacht over de hulp van één van onze medewerkers of bent u ontevreden over de manier waarop één van onze medewerkers met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere leden en voor de kwaliteit van IMPACT Personal Training Club.

Eerst in gesprek met uw coach
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw coach of contact op te nemen met IMPACT Personal Training Club. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

  • de Klachtencommissie
  • de Commissie van Toezicht
  • het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Hoe werkt het indienen van een klacht?

  • Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als klant of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen.
  • Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
  • Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van IMPACT Personal Training Club.
  • Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk met een antwoord op uw klacht komen en waar mogelijk
zo snel mogelijk op een correcte manier afhandelen